Tjänster

Läs mer!

Tjänster

TRÄDFÄLLNING, BESKÄRNING OCH TRÄDVÅRD

Som trädvårdare utför vi såväl enkel som avancerad trädfällning, beskärning och trädvård.

Sektionsfällning i känsliga park- och trädgårdsmiljöer
När det bara finns en begränsad yta att fälla på (t.ex. när ett hus står för nära)krävs det att trädet monteras ner bit för bit - man gör en s.k. sektionsfällning. Arbetsmetoden gör att man även kan fälla träd som är otillgängliga för kranar och skylifts.

Traditionellt skogsarbete
Vi utför också traditionellt skogsarbete, som t. ex. gallring av skog, avverkning av större områden, tomtrensningar inför nybygge av hus.


STUBBFRÄSNING


Att fräsa bort din stubbe efter en trädfällning är ett enkelt sätt att få en större och mer lättskött trädgårdsyta, utan åverkan på resten av din trädgård.

Efter fräsning fylls fräshålet med jord. Därefter kan man antingen så med gräsfrö eller rulla ut färdig gräsmatta.

Behöver du i samband med vår stubbfräsning och/eller trädfällning hjälp med flisning av ris har vi även den tjänsten.
TRANSPORT AV RIS

Christers Trädfällning kan ombesörja borttransport av både ris och stam.


RISFLISNING

Vi utför flisning av riset på plats. Det kan användas som täckbark eller utfyllnad för trädgården.DYKUPPDRAG

Christers Trädfällning utför dykjobb såsom besiktning, byte av bryggor, bryggkättningar, bojstenar och bojstenskättningar.

Vi utför även sökuppdrag i vattnet (allt från borttappade nycklar till bilar).

Kontakta oss om du behöver besiktning/utbyte av en brygga, bojsten eller vill ha något hittat i vattnet. Inget dykjobb är oss främmande.


AB CH. U-Teknik

Christers Trädfällning

Hölöv 13
125 40  ÄLVSJÖ

Mobil: 0739731378
E-mail:
tradfallning.nu@gmail.com